НЕОГОЛОШЕНІ ПРАВИЛА

1. У фінансах взято за правило вважати, ЯКЩО ПІСЛЯ ПОКАЗНИКА СТАВКИ ПРОЦЕНТА (або НОРМИ), ПРОМІЖОК ЧАСУ, У ЯКОМУ ВОНА ДІЄ, НЕ ВКАЗАНО, ТО ТАКА СТАВКА – РІЧНА(наприклад, ставка 10% означає ─ ставка 10% річних). Якщо ставка не річна, то в такому випадку ПРОМІЖОК ЧАСУ ОБОВ’ЯЗКОВО ВКАЗУЄТЬСЯ (наприклад, ставка 4% ЗА МІСЯЦЬ тощо). [Стор. 45].

2. Якщо не оговорено, яка ставка процентів ─ ПРОЦЕНТНА ЧИ ОБЛІКОВА, ─ то мається на увазі, ЩО ЦЕ ПРОЦЕНТНА СТАВКА. [Стор. 45].

3. Якщо тривалість періоду нарахування процентів додатково не оговорена, то у фінансах вважається, ЩО ПЕРІОД НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ─ 1 РІК,тобто НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ─ РІЧНЕ. [Стор.51, 68].

4. Терміни«РІВЕНЬ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ» і «ПРОЦЕНТНА СТАВКА» ВЖИВАЮТЬСЯ У ФІНАНСАХ ЯК СИНОНІМИ. Це пов’язано з тим, що показники вимірювання ставок процента, а відповідно і «процентних ставок», функціонують, ЯК ПРАВИЛО, у відсотках, а показник «рівень процентної ставки» ЗАВЖДИ надається у відсотках. [Стор. 53, 55].

5. В науковій та учбовій літературі, якщо не вказано (додатково не оговорено) МЕХАНІЗМ НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ (СКЛАДНИЙ ЧИ ПРОСТИЙ), то завжди розрахунок ведеться за СКЛАДНОЮ СХЕМОЮ НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ. Але у фінансових документах банківській діяльності може бути навпаки.[стор. 84].

6. В МЕЖАХ КОЖНОГО ПЕРІОДУ НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТИ ЗРОСТАЮТЬ ВИКЛЮЧНО ЗА МЕХАНІЗМОМ ПРОСТОГО НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ. [стор. 100, 175].

7. Вживання терміну «дисконтування» без подальшого пояснення, яке саме «дисконтування», означає, що «ДИСКОНТУВАННЯ»─ РОЗРАХУНОК ПРИВЕДЕНОЇ ВАРТОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК. А якщо буде ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВИХ СТАВОК, то такий розрахунок приведеної вартості будемо називати ОБЛІКОВИМ ДИСКОНТУВАННЯМ.[стор. 111].

8. Від визначених термінами «декурсивний»та «антисипативний» способів нарахування процентів процентні ставки (і) інколи називають декурсивними, а облікові ставки (d) антисипативними (або авансовими). [стор. 180].


9541738589647795.html
9541791145550711.html
    PR.RU™