І. Проблема визначення поняття «текст».

1. Текстуальна свідомість і текстуалізація світу.

2. Визначення поняття текст.

3. Сучасна лінгвофілософія тексту (за В. П. Руднєвим):

а) закон герменевтичного кола;

б) система мотивів у тексті;

в) принципова відсутність випадковості у тексті;

г) міфологія тексту (за К. Юнгом);

д) семантика можливих світів;

е) текст як діалог (за М. Бахтіним та Ю. Лотманом).

4. Текст у загально філософському вимірі.

5. Узагальнене комунікативне визначення тексту.

ІІ. Конститутивні ознаки журналістського тексту.

1. Період зародження журналістики як час формування особливостей журналістського тексту:

а) кризова ситуація пізнього Середньовіччя та розвиток критичної свідомості нового типу комунікації;

б) суспільна орієнтація на «новизну».

2. Головні ознаки журналістського тексту:

а) аксіологічність новини;

б) соціальна актуальность;

в) інформативність;

г) достовірність;

д) доступність для цільової аудиторії.

3. Маніпулятивність журналістського тексту:

а) «Газетт» Т. Ренодо як «мистецтво робити внутрішню політику»;

б) журналістика як «четверта влада» наприкінці ХІХ ст.

ІІІ. Маніпулятивні технології.

1. Софістичні маніпулятивні технології (на прикладі промови Горгія «Похвала Єлєні»).

2. Приклади сучасних маніпулятивних технологій (за С. Кара-Мурзою): а) підміна понять; б) мозаїчність інформації; в) негативізація; г) висміювання символу; д) розхвалювання; е) примітивізація теми розмови; є) перенос значення; ж) паразитування; з) приведений висновок; и) маніпулятивна аргументація; і) тенденційний підбір інформації; ї) дезорієнтуючі терміни; к) пташина мова; л) випередження; м) логічний підлог; н) пряма дифамація; о) «жертвенна корова», п) викривлення сказаного опонентом; р) «утертися в довіру», с) каяття; т) відключення критичного мислення; у) «фургон з оркестром»; ф) створення певної інформаційної атмосфери; х) нав’язування; ц) інформаційний привід.

IV. Аналіз текстів.

1. Приклад журналістського тексту, у якому дотримані якісні стандарти.

2. Маніпулятивна фікціональність як конститутивна риса рекламного тексту:

а) особливості рекламної комунікації в сучасному світовому соціокультурному контексті;

б) аналіз конкретних рекламних текстів.


9540681012805254.html
9540726353063160.html
    PR.RU™