Оқытудың қиындықтарын анықтау бұл қай әдіс түріне жатады? Бағалау

САНДАР

1960 жылдарыкогнитивті психология әлемінде «ойлауды дамыту теориясы» басымдыққа ие болды. Бұл кімнің теориясы? Жан Пиаже

1960 жылы когнитивті психологияда басымдыққа ие болған «Ойлауды дамыту» теориясының авторы Пиаже

1970 және 1980 жылдары жазылған ересектерге білім беру жөніндегі көптеген теориялық еңбектер қандай психологияға негізделген? Гуманистік

1996 жылы дарынды және талантты оқушылардың мінез-құлықтарының пайдалы тізімін жасаған ғалымдар Макэлпайн мен Рид

3 жастан 5 жасқа дейінгі балалардың жалған көзқарасты басқа біреуге тануын қадағалау және тексеру үшін бірнеше эксперимент жүргізген ғалымдар? Г.Виммер мен Дж.Пернер

ААА

Адамның өзінің биімін меңгерудің жолдарын анықтау... рефлекция

Адамның өсуіне ерекше назар аударылған тәсіл? Оқудағы гуманистік тәсіл

Александер өз тәжірибесінде диалогтің неше үлгісін анықтаған? 5

Аткинсон мен Шифрин қысқа мерзімді есте сақтау адамның жадында негізгі орын алатынын қай жылы анықтады? 1968 жыл

БББ

Баға қандай болады? төмен, орташа,жоғары

Бағалау бөлінеді: 2

Бағалау тиімділігін қай уақытта артады мұғалім оқушымен нәтижелі кері байланыс орнатқанда

Бағалаудың басты неше мақсаттары бар? 6

Бағалаудың неше мақсаты бар 6

Бағалаудың түрлері жалпы сипаттамаларға ие. Атап айтқанда, бағалаудың кез-келген түріне жатады алынған мәліметтердің интерпретациясы

Бағалаудың түрлері: қалыптастырушы жиынтық

Бағалаудың түрлері: оқыту үшін бағалау, оқытуды бағалау;

Бағдарлама бойынша мұғалімнің сыни тұрғыдан ойлауы... өз жұмыс тәжірибесін, жаңа тәсілдерді қолдану мен бағалауы

Баддели мен Хитчтің (1974) кейінгі жұмыстарында Жұмыс жадысы деп аталған жады? Қысқа мерзімді жады

Балалар қандай жастан бастап өзінің оқуі үшін жауапкершілік ала алады деп саналады? 3 жастан бастап

Балаларға өз жұмысы мен жаңалықтарын Интернеттегі өте үлкен аудиториямен бөлісудің керемет тәсілі.Подкастинг

Балаларға ұсынған «Ганс дилеммасы» деп аталатын мысалды келтірген ғалым? Кохлберг

Балалардың формалды оперативтік сатысына (шамамен 11 жас) жеткенге дейін ұқсастық бойынша пайымдауға қабілетті болмайды деген тұжырым жасаған? Пиаже

Білікті мұғалім үшін білім түрлері? теориялық және тәжірибелік

ГГГ

Госвами мен Брайант ересектер мен балалардың ойлауы арасындағы айырмашылықтарын түсіндіруге болады деп болжаған нейрофизиологиялық ерекшеліктерінде

Гуманистік психологияның негізгі белгісі Өзіне деген қарым-қатынас

ДДД

Дамыта оқыту технологиясынұсынған кім? Выгодский

Джон Дьюидің рефлективтік ой туралы кітабы қалай аталады? «Біз қалай ойлаймыз?»

Диалог негізінде білім беру мен білім алу дегеніміз не? оқушылардың өзара сұхбаттасуы

Диалог негізінде оқыту және оқу дегеніміз не? Мұғалім мен оқушы арасындағы ой-пікірдің жүйеленуі мен дамуы

ЖЖЖ

ЖАДА кімнің зерттеуі? Выготский

Жалған ұстанымның алдына қойылған міндеті проблеманы шешу мен мақсатқа жетуге арналған әдіс-тәсілдерді өздігінен таңдауы. тапсырманы орындауға қажетті стратегияларды білу және оларды бақылау. балалар дамуындағы кезеңдер арасындағы нақты бөлінуді айқындау

Жеке тұлғаның ойлау мен оқу, бағалау мен бақылау, өзгерту мен қадағалау қабілеті өзін – өзі бпғалау

Желілік қоғамдастықтар үшін іс-шаралар тиімді, егер бағаланса қатысушы пікірі

Жиынтық бағалау дегеніміз оқуды бағалау суммативті

Жиынтық бағалау дегеніміз? Оқытуды бағалау

ЗЗЗ

Зерттеулер көрсеткендей (Robinson, 2009), мектепті басқару жұмысының бес бағытының бірі оқушылар үлгеріміне аса ықпал етеді мұғалімдердің білім алып, дамуына ықпал ету және тікелей қатысу

Зияткерлік туралы кімдер зерттеді? Говард Гарднер — 2006 ж,

ИИИ

Иганның зерттеуіне сәйкес (Egan, 1998) «тиімді тәлімгерліктің» моделі 3 сатылы құрылымнан тұрады. Бұл құрылымның бірінші кезеңі бағытталған үдерістің басында тәлім алушының іс-әрекетін анықтауға

Интроспективті бақылаудың маңыздылығын атап көрсеткен? У. Джеймс

Интроспективті бақылаудың маңыздылығын атап көрсеткен? У. Джеймс

ККК

Кейс- стадидің соңғы мысалы қалай аталады? Топтағы жұмысты құрылымдау

Кері байланыс дегеніміз не? Мұғалім мен оқушылардың жетістікке жетуі.

Кохлберг өнегелі даму теориясы деп? өмір бойы жүретін тұрақты үдеріс

Кохлберг өнегелі даму теориясында неше кезеңді бөліп көрсетті? 6

Көшбасшы мұғалім көңілінде үнемі қандай білім беру тұрады? Талапқа сай

Көшбасшы-мұғалімдерді дайындаудың сапалы өлшемдерінің бірі адамдармен қатым-қатынас жасаудың тиімді дағдыларына ие болу

Көшбасшы-мұғалімдердің қызметіне жатпайды мұғалімдердің және оқушылардың тәртібін қадағалау

Критериалды бағалаудың бөлімдері: қалыптастырушы,жиынтық

Критериалды бағалаудың бөлімдері: қалыптастырушы,жиынтық

Критериалды бағалаудың неше түрі бар? 2

ҚҚҚ

Қай елдің көше балаларын математика пәніндегі қиындықтары мен күнделікті нарықтағы сауда ситуациаларында ойша есептеу табысты шығарған жағдайын зерттеген? Бразилия

Қалай оқу керектігін үйрету ...оқушылардың білім алу жауапкершілігін түсінуі

Қалыптастырушы бағалау бөлінеді: 5

Қалыптастырушы бағалаудың шарттары: барлық жауап дұрыс

Құндылық ұғымына тұңғыш анықтама берген: Р.Лотце және Г.Коген

Құндылықтар дегеніміз не? Заттар немесе құбылыстардың оң немесе теріс мәндерін көрсететін түсінік

Құндылықтар жүйесін қарастырған кім? Москаленко, Сержантов

Құндылықтар неше түрге бөлінеді? 2

Қызығушылық тудыратын мәселелерге, мәселен, ерекше дағдылар, көзқарастар немесе оқыту түрлеріне қатысты жүргізіледі? Интерпретация

ЛЛЛ

Латын тілінен аударғанда «жақын отыру» деген мағынасын білдіретін термин? бағалау

МММ

Мадақтаудың түрлері: барлық жауап дұрыс

Маслоу мен Роджерс негізін қалаған тәсіл? Оқытудағы гуманистік тәсіл

Маслоудың қажеттіліктер пирамидасының ең төменгі деңгейі? физиологиялық қажеттіліктер

Мектеп басшылығы мектеп нәтижелерін жақсартуда басты рөл атқарады. Бұл бағыттағы ықпал ететін негізгі салаларға жатпайды мектеп әкімшілігінің кәсіби өсуіне ықпал ету

Мектептегі технологияларға қайсысы жатады? Интернет/ WWW, компьютер/ноутбук, сандық теледидар

Мектептің даму жоспары мұғалімдерді даярлау агенттігінің (TDA) жоспарлау жөніндегі материалдарына негізделген және 4 кезеңнен тұрады. Мектеп дамуының«Басымдықтарды белгілеу, іс-шараларды жоспарлау және үдерісті басқару» 2кезеңіне жататын қатарды көрсетіңіз басымдықтарды белгілеу, іс-шараларды жоспарлау

Метатану термины Метасана қабілеті жасқа байланысты өзгереді жəне жасы үлкенірек балалар метатанымдық ақпаратты көптеген мөлшерде игеретіндіктен олардың үлгерімі жоғарырақ деген тұжырымның авторын көрсетіңіз. Флейвелл

Мұғалім көшбасшылығын дамытудың қанша кезеңі бар? 7

Мұғалім сенімі: шешім қабылдауы, іс- әрекетін нығайтуы

ООО

Объектінің жағымды немесе жағымсыз жақтарын білдіретін философиялық социологиялық ұғым құндылық

Оқу мен оқытудың неше қағидаты бар? 9

Оқу пирамидасының ең тиімсіз оқыту үрдісі мәтін оқу

Оқудағы бихевиористикалық тәсілдің негізін салушы кім? Джон.Б.Уотсон

Оқудағы гуманистік тәсілдің негізін қалаушылар? Маслоу мен Роджерс
Балалардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін табуды қажет ететін негізгі ерекшеліктердің бірі: Пайым

Оқушылардың қоғамдық қалыптарды бұзу іс-әрекеті мен қылықтарына қарсы қолданатын шара: жазалау

Оқушылардың тәртібін, мінез-құлқын бағалап немесе көтермелеп отыру бұл? мадақтау

Оқыту мен оқудағы заманауи тәсілдің негізгі ерекшелігі оқушылардың алған білімдерін орынды қолдана білуін қалыптастыру басымдылығы

Оқыту үдерісінде тікелей қатыспайтын,субъектілермен жүргізілген бағалау бұл? жинақталған бағалау, суммативті бағалау

Оқытудың қиындықтарын анықтау бұл қай әдіс түріне жатады? Бағалау

Оқытудың сапасын неше сала арқылы анықтайды 2

Орта мерзімді жоспарлау дегеніміз тізбектелген сабақтар топтамасын жоспарлау

ӨӨӨ

Өз жұмысының нәтижесінде Флейвелл (1976) метатануды өлшеудің неше құрылымын (өлшемдерін) сипаттады. 3

Өз санаңның және басқа адамдар санасының мазмұнына ой жүгірте білу теориясы? Зерде теориясы

Өздігінен реттелетін оқудың бір элементі Оқушының проблемалар мен мақсаттарды өздігінен айқындауы,

Өзін-өзі реттеу үдерісіне жатпайды. мұғалім нұсқауын орындау

Өнегелі даму 2 кезеңдік үдерісін сипаттаған кім? Пиаже

Өнегелі дамудың 4-ші кезеңі қандай? адамдар пайымдау жасағанда қоғамды тұтас қарастырады

Өнегелі дамудың 4-ші кезеңі қандай?адамдар пайымдау жасағанда қоғамды тұтас қарастырады

Өнегелі дамудың ең ерте кезеңі? балалар ережелерді абсолютті және мызғымас деп санайды

ППП

Пиаже өнегелі дамудың неше кезеңдік үдерісін сипаттады? 2

Пиаженің кезеңдер теориясы бойынша «нақты операциялар кезеңінде» балалар осы жаста болады: 7-11 жас

Проблемалармен табысты жұмыс істеуге мүмкіндік беретін жоғары деңгейлі дағды, білімді жаңа жағдайларға орайластыру және әртүрлі мән мәтіннен алынған түрлі ақпаратты пайдалану арқылы оқу қабілеті.Ұқсастық бойынша пайымдау

РРР

Рефлекция латын тілінен аударғанда қандай мағына? артқа қарау

Ричард Даранд – тиімді сабақты сипаттайтын неше принцип ұсынды? 6

ССС

Семантикалық жады – ұзақ мерзімді жадының ең соңғы және тең мәнді емес аспектісі

Стронгтың айтуынша: «Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға – …..»Мұғалім
1 сынып оқушылары шамамен қанша сөз пайдаланылады? 6000 сөз
Сыныптағы диалогтық әңгімелесудің неше түрі бар? 3

Сын тұрғысынан ойлау негізінен келесіге дайын болуды көздейді: болжауда және қабылдауда баламалы шешімдерді ескеруге

Сындарлы оқытудың мақсаты алған білімін сыныптан тыс жерде пайдалануын және қолдануын қамтамасыз ету

ТТТ

Тәрбиенің тиімділігі дегеніміз? қойфлған мақсаттың іске асырылу деңгейі

Технологиялық білім дегеніміз? оқытудың видео, веб-материалдарға қол жеткізу және басқа да сандық бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалану сияқты қосалқы құралдары туралы білім

Тиімді оқыту дегеніміз не? мұғалімнің жетістіктері, оқыту үдерісі, оқыту нәтижесі

Т-Р (түрткі-реакция) оқу теориясын әзірлеген ғалымдар? Эдвард. Л. Торндайк

Тулвинг ұзақ мерзімді жады неше компоненттен тұрады деп есептеген. 3

ҰҰҰ

Ұзақ мерзімді жады неше компоненттен тұрады? 3

Ұстаз болу,яғни жақсы оқытушы болу үшін,оқытатыныңды да сүюің керек.Кімнің тұжырымдамасы? В.О.Ключевский.

Ұстаным ұғымын социологтар қалай қарастырады? Жеке тұлғаның негізгі құндылығы ретінде қарастырады.

ФФФ

Формативті бағалау дегеніміз?оқыту үдерісінде алғашқы кезеңдегі өзгеріс енгізетін мақсаттағы бағалау

Формативтік жəне жиынтық бағалау қай жылдан бастап белгіленді? 1960ж

Фриман қай жылы тексеру парақтары жайында зерттеулерден мысал келтірді?1998

ШШШ

Шулманның «көмекшілері»:қол

Шульманның ойынша кәсіби тұтастық немен белгіленеді? Жүрек

ЫЫЫ

Ынтымақтастық оқу дегеніміз не? соңғы нәтижеге немесе мақсатқа жетуге ықпал етуге бағытталған өзара әрекеттің құрылымы

ЭЭЭ

Эпизодтық жады дегеніміз?біздің тәжірибеміздің толық тізімі алғашқы болып сақталатын жүйе.


9539788356140787.html
9539910387022665.html
    PR.RU™