Засади територіального устрою України.

Кожна держава визначає свій внутрішній устрій: з яких частин вона складається, які права мають ці складові частини? Інакше це називають адміністративно – територіальним устроєм. Систему адміністративно - територіального устрою нашої країни складають Області (їх 24) та місто Київ.

Області в свою чергу поділяються на сільські райони, до складу областей входять також міста обласного підпорядкування. На території сільських районів розташовані міста, селища та села. На райони поділяються і великі міста. Все це: області, сільські райони, міста, райони в містах, селища та села – адміністративно – територіальні одиниці України. Місто Київ згідно з Конституцією України має спеціальний статус. Особливий статус Києва пояснюється тим, що він є столицею України. Столиця – це місто, в якому розташовані вищі органи влади країни, воно є політико – адміністративним, культурним, економічним центром держави, в ньому знаходяться дипломатичні представництва іноземних держав. Саме це місто виконує особливі, лише йому властиві функції, тому Києву надано спеціальний статус.

Нині цей статус закріплено спеціальним Законом України «Про столицю України – місто – герой Київ». Цим Законом визначено, що як столиця України Київ має створити належні умови для діяльності Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, інших центральних органів державної влади України, офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій. Передбачено прийняття Київською міською радою Статуту територіальної громади міста Києва.


9539332524793323.html
9539432124241690.html
    PR.RU™