Загальні вимоги до міжнародної заявки

Відповідно до Договору (стаття З) міжнародна заявка повинна містити заяву, опис винаходу, один або декілька пунктів формули винаходу, одне або декілька креслень (якщо це необхідно) і реферат. Документи міжнародної заявки розташовуються в наступному порядку: заява, опис, формула, креслення і реферат.

Заявка має бути складена-встановленою мовою і відповідати:

- встановленим вимогам до оформлення міжнародної заявки;

- встановленій вимозі єдності винаходу;

- супроводжуватися сплатою встановлених мит.

Міжнародна заявка не повинна містити виразів або креслень, що суперечать моралі, громадському порядку, зневажливих висловів по відношенню до продукції або технологічних процесів будь-яких осіб, а також по відношенню до якості або до чинності заявок або патентів цих осіб (прості порівняння з рівнем техніки самі по собі не розглядаються як зневажливі вислови), висловів або інших відомостей, що явно не стосуються даного питання або що не викликані необхідністю в даному випадку (Правило 9).

В Інструкції вказані також додаткові вимоги, що висуваються до оформлення міжнародної заявки. Зокрема, обумовлено формат аркушів А 4 (29.7 х 21 см), розмір полів на аркушах, зазначено, що всі аркуші в заявці послідовно нумеруються арабськими цифрами, рекомендується нумерувати також кожний п'ятий рядок кожного аркуша опису і кожного аркуша формули (Правило 11). Кожний елемент міжнародної заявки (заява, опис винаходу, формула винаходу, креслення, реферат) повинен починатися з нового аркуша. Заява, опис винаходу, формула і реферат друкуються через 1,5 інтервалу. Тільки графічні або математичні формули, а також окремі ієрогліфи китайської або японської мов у разі потреби можуть бути написані від руки або намальовані. Одиниці вимірювання і ваги в міжнародній заявці наводять в одиницях метричної системи, температуру - в градусах Цельсія тощо. Слід застосовувати лише такі технічні терміни, позначення і символи, які є загальноприйнятими в даній галузі. Термінологія і позначення мають бути однаковими в усьому тексті міжнародної заявки (Правило 10). В Правилі 39 Інструкції перераховано також об'єкти, які не можуть бути описані в міжнародній заявці і за якими жоден міжнародний пошуковий орган не зобов'язаний проводити пошук. До таких об'єктів відносяться:- наукові і математичні теорії;

- сорти рослин, породи тварин або чисто біологічні способи вирощування рослин і тварин, за винятком мікробіологічних способів і продуктів, які отримані такими способами;

- схеми, правила або методи організації виробництва, виконання чисто розумових розрахунків або ігор;

- оперативні або терапевтичні методи лікування людей або тварин, а також способи діагностики;

- простий виклад інформації;

- обчислювальні програми в тому випадку, коли Міжнародний пошуковий орган не оснащений для проведення пошуку для визначення рівня техніки відносно таких програм.

Зазвичай міжнародна заявка повинна подаватися в одному примірнику (Правило 11.1). Проте, одержуюче відомство може зажадати, щоб міжнародна заявка і супутні документи подавалися у 2-х або 3-х примірниках. Причиною подачі міжнародної заявки в декількох примірниках є та обставина, що один її примірник, що зветься "копією для одержуючого відомства", залишається в одержуючому відомстві, інший примірник, названий "реєстраційним примірником" пересилається одержуючим відомством до міжнародного бюро і третій примірник, що називається "копією для пошуку", пересилається одержуючим відомством до міжнародного пошукового органу.

Датою "міжнародної подачі" міжнародної заявки є дата, на яку заявка відповідає певним обов’язковим вимогам, що дає можливість визнати її міжнародною заявкою одержуючим відомством, до якого вона була подана.

Якщо заявка, яка подається, не відповідає таким вимогам, заявника повідомляють про невиконання цих вимог. Заявнику пропонують- внести необхідні виправлення. Якщо недоліки можна виправити, то дата, на яку подані всі виправлення, вважається міжнародною датою подачі. Якщо заявник не може подати всі виправлення, які йому було запропоновано зробити, то заявка не вважається міжнародною. У такому випадку пошуковий тариф і міжнародне мито повертають заявнику.

Заявник, що заявляє пріоритет більш ранньої заявки на той же самий винахід, повинен в заяві вказати країну або країни, в які була подана більш рання заявка. Якщо на час подачі міжнародної заявки він не може вказати номер ранньої заявки, то він повинен подати ці відомості до міжнародного бюро не пізніше 16 місяців від дати пріоритету.

Копія первинної заявки, за якою заявляється пріоритет (пріоритетний документ), завірена відомством, до якого подана ця заявка, повинна бути подана в одержуюче відомство на час подачі міжнародної заявки або в міжнародне бюро не пізніше 16 місяців з дати пріоритету.

При поданні міжнародної заявки заявник має внести три необхідні платежі: тариф за пересилання, тариф за пошук та міжнародне мито.


9538587189760974.html
9538658871353926.html
    PR.RU™