Мажоритарна

Поняття та види виборчих систем

Виборча система - це певний спосіб заміщення державних посад, посад в органах місцевого самоврядування або розподілу мандатів між кандидатами залежно від результатів голосування виборців або інших уповноважених осіб. При цьому виокремлюють три основні види виборчих систем, які відрізняються способом проведення та порядком встановлення результатів голосування.

Базується на принципі: обраним вважається кандидат, який отримав встановлену більшість голосів виборців у виборчому окрузі, в якому він балотувався, або в цілому по країні. В Україні застосовується на виборах Президента України, депутатів сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів.

Мажоритарна система має кілька різновидів - відносної, абсолютної або кваліфікованої більшості. Мажоритарна система абсолютної більшості (або французька модель) передбачає, що переможцем на виборах стає кандидат, який набирає більше половини (50% плюс один голос) голосів у відповідному окрузі. Подібна система застосовується сьогодні на виборах Президента України. Вона здебільшого (якщо жоден з кандидатів не набрав у першому турі 50% плюс один голос виборців) вимагає проведення другого туру голосування, до участі в якому допускаються два кандидати, які набирають найбільшу кількість голосів у першому турі. Мажоритарна система відносної більшості(англійська модель), за якої переможцем визнається кандидат, який набирає більше голосів, ніж будь-який інший претендент. Мажоритарна система кваліфікованої більшостіпередбачає, що для обрання кандидат має набрати значно більше половини голосів виборців.

2. пропорційна;

Передбачає такий порядок визначення результатів голосування, за якого розподіл мандатів між партіями, що виставили своїх кандидатів до представницького органу, здійснюється відповідно до кількості отриманих ними голосів. Така виборча система передбачає утворення великих багатомандатних округів і забезпечує представництво партій у виборних органах відповідно до їхньої популярності у виборців. За пропорційної системи розподіл мандатів між політичними партіями здійснюється за допомогою виборчої квоти, яка визначається одразу ж після виборів поділом загальної кількості голосів, поданих у багатомандатному окрузі, на число мандатів, що припали на цей округ. В Україні використовується на виборах народних депутатів України та депутатів Верховної Ради АРК, обласних, районних, міських, районних у містах рад.3. пропорційно-мажоритарна

Заснована на поєднанні елементів мажоритарної та пропорційної систем: наприклад, частина депутатів обирається за однією системою, частина - за іншою. В Україні не застосовується.

5. Виборчий процес та його стадії

Виборчий процес – це врегульована законом специфічна діяльність уповноважених органів і громадян, спрямована на формування якісного і кількісного складу органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Суб'єктами виборчого процесувизнаються особи, органи та організації, наділені Конституцією та виборчим законодавством України правами та обов'язками стосовно організації та проведення виборів, зокрема:

• виборці;

• зареєстровані кандидати в депутати, кандидати на пост Президента України, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови;

• уповноважені представники, довірені особи, офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, від кандидатів;

• виборчі комісії - спеціально утворені виборчі органи;

• органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

• партії (блоки), їхні місцеві організації, які висунули кандидатів та інші суб’єкти, якщо це передбачено чинним законодавством.

Розрізняють кілька стадій (етапів) виборчого процесу.

І — прийняття відповідним органом або посадовою особою рішення про проведення виборів;

П — утворення виборчих округів. Згідно з законодав­ством України залежно від кількості осіб, які обираються, розрізняють одномандатні і багатомандатні округи.

III — уточнення списків виборців (на сьогоднішній день майже сформовано Єдиний державний реєстр виборців);

IV — висування кандидатів;

V — реєстрація кандидатів;

VI — агітація і пропаганда за висунутих кандидатів;

VII — фінансове забезпечення виборчої кампанії;

VIII — головування;

IX — визначення результатів, яке залежить від виду ви­борчих систем.


9537673214176069.html
9537729672872920.html
    PR.RU™