Завдання 7

Мишко Мухін (14 років), що проживав в селі у своєї бабусі Федотової, разом з Миколою Суховим (15 років) викрали у сусіда бабусі Нікітенка магнітофон та касети на загальну суму 1000 грн та продали їх невідомій особі за 500 грн, які зберігалися у Мишка та були відібрані в нього незабаром після події. Нікітенко пред'явив позов до Федотової, до матері Мишка – Мухіної О. (батька в Мишка не було) та до батьків Миколи Сухова про відшкодування йому шкоди, заподіяної дітьми, у сумі 500 грн.

Суд стягнув з Федотової, яка не здійснила належного нагляду за внуком, та матері Миколи – Сухової, яка не займалася належним вихованням дитини, 500 грн солідарно. Сухова В. (батька Миколи, який з сім'єю не проживав вже 5 років) та Мухіну О. (матір Мишка, що знаходилася в тривалому відрядженні) суд звільнив від відповідальності, вважаючи, що їхньої вини у заподіянні шкоди дітьми немає. Це рішення суду було опротестоване прокурором.

Хто є учасниками правовідносин, що виникли? Який обсяг дієздатності неповнолітніх осіб? За якими підставами могло бути винесено протест прокурора?

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути напрацьовані під час заняття: орієнтуватися в чинному цивільному законодавстві щодо регулювання цивільних правовідносин; аналізувати юридичні факти, які є підставами зміни та припинення цивільних правовідносин; правильно застосовувати норми цивільного права до конкретних життєвих ситуацій.

Перелік процесуальних та службових документів, які складаються під час вивчення теми:відзив на позовну заяву.

Рекомендована література до Теми 4: 1.1.; 1.3.2.;2.2.-2.5.; 2.9.; 2.11.;2.12.; 3.4.; 3.5.; 3.9.; 3.13.; 4.1.-4.22.; 5.1.; 5.9.; 5.12.; 5.19.; 5.24.; 5.33.; 5.37.; 5.47.; 5.49.

ТЕМА 5. Юридичні особи і держава як суб’єкти цивільних правовідносин

Практичне заняття №1 – 2 год.


9536088444884299.html
9536119593171336.html
    PR.RU™