ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Нафта і газ - головні енергоносії сучасної цивілізації, але витрати їх невідновлювальні. Є можливість використовувати відновлювальні природні, екологічно чисті енергетичні джерела - сонячну енергію, силу вітру, води, а також нетрадиційні джерела енергії. Вода (при розкладі на водень і кисень) може використовуватись як екологічно чисте паливо. До відновлювальних екологічно чистих палив відносяться рослинні олії та тваринні жири, які використовують як добавку до нафтових палив або отримують палива їх переробкою. Наприклад, синтезом ріпакової олії з етанолом одержують паливо для дизелів (це біопаливо). Є дані щодо використання вугільного і алюмінієвого пилу, азоту, ацетону, аміаку та деяких інших речовин як палива для двигунів внутрішнього згоряння, але це не значить, що вони можуть набути широкого застосування.

Як альтернативні палива можуть використовуватись синтетичні палива, що одержують із твердого палива (вугілля, сланців тощо), методами синтезу з газів і деяких вузьких фракцій та окремих речовин. Переробка твердого та важкого палива базується на забезпеченні продуктів необхідною кількістю водню. В бензині співвідношення водню до вуглецю (100Н: С) становить 17... 18, тоді як у вугіллі - 5,4... 9, в нафті - в середньому 14... 15, тобто навіть у найбільш багатій на водень сировині - нафті - водню не вистачає для повного перетворення її на бензин.

З нафтових залишків, сланців, вугілля палива можна отримати різними методами, наприклад, гідрогенізацією. Процес гідрогенізації відбувається при високій температурі (380... 550 °С), великому тиску водню і в присутності спеціальних каталізаторів, стійких до сірки. Гідрогенізацією різних смол та нафтових залишків можна отримати 70... 80% моторного палива і 18... 23% газоподібних вуглеводнів; з вугілля - близько 55% бензину і 30% газоподібних вуглеводнів, решта: вода + залишок + втрати. Октанове число бензину при гідро­генізації вугілля, сланців можна отримати зі значенням 80... 86 за моторним методом, їх виробництво пов'язане із складною технологією, вартість цих продуктів значно вища за вартість продуктів, що одержують із нафти.Альтернативні палива, що використовують останнім часом, одержують на основі переробки природного та попутного газів, газів газоконденсатних родовищ, із сільськогосподарських продуктів (відходів) та інших продуктів. Побутові відходи (звалища) можуть використовуватись як сировина для одержання газових палив, що призводить одночасно до зменшення забруднення довкілля.

Як паливо можна використовувати водень, спирти. Одержання і використання альтернативних палив слід базувати на наявності сировинної бази, вартості сировини і продуктів, що одержують, вирішенні екологічних питань. Характеристика деяких альтернативних палив наведена в табл. 47.

Використання альтернативних палив часто веде до необхідності додаткового захисту техніки від корозії та зношування, зокрема, водневого, корозійно-механічного при використанні водню, спиртів, ефірів як палива або їх сумішей

з нафтовими паливами. Для запобігання корозії та зношування двигунів у паливо вводять спеціальні присадки.

Таблиця 47. Характеристика палив, одержаних гідрогенізацією вугілля та методами синтезу

Паливо та метод одержання Показники якості
Густина, кг/м3 Межі кипіння, °С Температура застигання, °С Число
октано-ве/М цета-нове
Гідрогенізація
бурого вугілля:
• бензин 738...748 43... 200 - 54... 62,5
• дизельне паливо 837...855 198…350 -15...-16,5 - 47,8... 52,4
Синтез з С3-С4: • полімер-бензин олігомерізацп
36...205 81... 85
Синтез з оксиду вуглецю і водню: • бензин 680. 684 36...170 32... 55 -
• дизельне паливо (як добавка в кількості ≈ 15%) 240...320 +2 ≈90

9535760979762201.html
9535797445851080.html
    PR.RU™