Ділення числа на добуток. Спосіб послідовного ділення. Розв'язуваня задач.

Мета: пояснити учням різні способи ділення числа на добуток; формувати вміння розв'язувати задачі на дві дії, пов'язані із одиничною нормою; розвивати мислення, математичне мовлення; виховувати охайність.

Хід уроку.
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Перевірка домашнього завдання
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ми вивчимо правило ділення числа на добуток.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота в парах (с 122, завдання 777)
2. Колективне опрацювання матеріалу (с. 122, завдання 778)
— Розгляньте різні способи ділення числа на добуток.
3. Вивчення правил (с. 123, завдання 779)
—Розгляньте розв'язання прикладу 24 : (3 • 2) та поясніть способи обчислення.
1-й спосіб: 24 : (3 - 2) = 24 : 6 = 4 2-й спосіб: 24 : (3 • 2) = (24 : 3): 2 - 8 : 2 = 4
Після коментування другого способу міркування формулюється правило «Поділити число на добуток можна послідовно: спочатку поділити число на один з множників, а потім результат поділити на інший множник».
Фізкультхвилинка
V. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ
1. Обчислення прикладів двома способами (с 123, завдання 780)
Учні «ланцюжком» розв'язують приклади. Один учень працює біля дошки, решта у зошитах.
2. Письмове виконання завдання з коментуванням правил (с 123,завдання781)
— Обчисліть способом послідовного ділення.
36 : (9 • 2) = 36 : 9 : 2 = 2
72: (3-8)= 72:8: 3 = 3
60 : (10- 2) = 60: 10:2 = 3
400: (10-5)-400: 10:5 = 8
3. Обчислення прикладів на ділення за зразком (с. 123, завдання 782)
— Виконайте ділення, розклавши дільник на множники за зразком. 48: 16 = 48: (8-2) = З
72: 36 = 72 : (9-4) =2 80: 40 = 80: (8-5) =2 64:16 = 64:(8-2) = 4
4. Робота над задачею {с. 123, завдання 783)
— Поясніть, про що дізнаємося кожною дією. (У першій дії поділили загальну масу сіна на кількість вівців, тому отримали масу сіна для 1 вівці на З дні.)
— Про що дізналися другою дією? {Другою дією відповіли на питання задачі і знайшли масу сіна для 1 вівці на 1 день.)
— Розв'яжіть задачу іншим способом за схемою. {Першою дією ми дізнаємося про масу сіна на 1 день для 6 вівців. Другою дією ми дізнаємося про масу сіна на 1 день для 1 вівці.)
— Запишіть розв'язання задачі. Розв'язання
1) 36 : 3 = 1 2 {кг) — на 1 день 6 вівцям.
2) 12 : 6 = 2 {кг) — на 1 день 1 вівці.
— Запишіть відповідь. {Відповідь: 2 кг сіна дають 1 вівці на день.)
— Чим цікава ця задача? {Вона розв'язується двома способами.) Чим відрізняються ці способи? {Першою дією. У першому способі ми дізналися про масу сіна на 1 день для 6 вівців. А в другому — про масу сіна на З дні для 1 вівці.) Що в них спільного? (Другою дією відповіли на запитання задачі — знайшли масу сіна для 1 вівці на 1 день.)
Що ж ще спільного є в цих способах міркування? У першій дії ми знайшли величину однієї одиниці {чи на 1 день для 6 вівців; чи на 3 дні для 1 вівці.) У другій дії ми також знайшли величину однієї одиниці — на 1 день для 1 вівці. Таким чином, у цін задачі ми двічі наводили до одиниці.
5. Самостійна робота над задачею (с. 123, завдання 784)
Під час повторення умови один учень записує коротку умову і пояснює розв'язання. Після цього учні самостійно записують розв'язання. Один учень працює біля дошки.
Розв'язання
1) 800 : 2 = 400 друге число;
2) 400 : 4 = 100 — третє число.
6. Офтальмологічна пауза
7. Розв'язування логічних завдань
1) Завдання 785 (с. 123)
Число 42 поділи послідовно на 7 і 2. На яке число поділили 42? (На 14)
2) Рибалка за 2 хвилини спіймав 4 рибини. За скільки хвилин рибалка може спіймати 8 таких рибин?
3) Мій товариш ішов, п'ятак знайшов. А якщо ми підемо, скільки знайдемо?
4) Коли гусак стоїть на двох лапках, його маса 4 кг. Яка маса гусака, якщо він стане на одну лапку? (4 кг)
VI. ПІДСУМОК УРОКУ
— Якими способами можна розділити число на добуток? (1) Знайти ре зультат добутку і розділити на нього число. 2) Спочатку розділити число на один із множників, а потім результат — на другий множник.)
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
С 123-124, завдання 786; 787.
9535133999169164.html
9535225157907471.html
    PR.RU™