Визначення місця нуля вертикального круга.

Зорову трубу візують на віддалену точку місцевості розташовану на 10 – 15м від приладу приблизно на його висоті. Потім беруть відліки по вертикальному кругу при правому положенні круга потім при лівому і вираховують значення місця нуля за формулою

МО не повинно перевищувати подвійної точності теодоліта.

5.Для того, щоб теодоліт привести в робоче положення необхідно

Ø відцентрувати його;

Ø привести в горизонтальне положення .

Центрування теодоліта здійснюють за допомогою центрира. Встановлюють прилад приблизно над вершиною кута, так щоб головка штатива була горизонтальна, а центрир знаходився на відстані 2— 3см від центру знака. Підйомні гвинти підставки теодоліта виводять в середнє положення. Потім ніжки теодоліта вдавлюють в землю або міцно встановлюють, використовуючи розтяжки, поглиблення в скельній породі, а на хиткому ґрунті (болоті, піску) міцно забиті кілки. Відкрутивши становий гвинт підставки, теодоліт пересувають на головці штатива, добиваючись збігу центрира з центром знака. Потім становий гвинт закручують.

Горизонтування (нівелювання) приладу полягає в приведенні вертикальної осі теодоліта в прямовисне положення за допомогою рівня при алідаді горизонтального круга, тобто для горизонтування приладу треба виконати першу перевірку теодоліта. Слід враховувати, що після роботи підйомними гвинтами може порушитися центрування. Тому його необхідно уточнити.

Питання для самоперевірки:

1. Розкрийте суть теодолітної зйомки та її етапи.

2. Поясніть, які бувають теодолітні ходи та охарактеризуйте їх.

3. Розкрийте класифікацію теодолітів.

4. Розкрийте будову теодоліту.

5. Поясніть, що таке нитяний далекомір.

6. Поясніть, що являє собою випробування,перевірка та юстування теодоліта?

7. Розкрийте перевірки теодоліта

8. Поясніть, як привести теодоліт в робоче положення?


9534532787964666.html
9534607454809907.html
    PR.RU™